Firemní databázový systém: .
Systém obsahuje kompletní modulový balík
- Ekonomický software pro zpracování fakturace, pokladny, banky, DPH
- Účetní software pro evidenci účetnictví
- Skladové hospodářství - sklad, objednávky, rezervace zboží
atd.


Distribuční systém:
Slouží ke vzdálené správě serverů. Provádí instalace, změny v databázích, vytváří dávkové soubory, zálohování, přidává oprávnění, atd..


Tvorba HTML stránek:    Zabýváme se i tvorbou HTML stránek, webových obchodů a prezentací.


Registrační systém: Mezi další vyvíjené softwarové celky patří právě tento systém.- Registrace a správní řízení odboru krmiv pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský BRNO.
Systém zahrnuje správu registrovaných provozoven a jejich činností, prováděných kontrol, evidenci vzorků a zjištěných závad, správní řízení, atd. Na internetu je evidence provozovatelů krmivářského podniku prezentována jako Seznam evidovaných subjektů a jejích provozů dle Nařízení ES č.183/2005 o hygieně krmiv.


Software na zakázku: Jedná se zejména o speciální řešení pro potřeby našich zákazníků. Různě aplikované funkce, menší databáze, zvláštní tiskové výstupy, zálohovací systémy, nestandardní sestavy k jiným aplikacím atd.

Poslední změna - 20.06.2007
Copyright ©
Datok s.r.o., 2000-2006